poniedziałek, 11 listopada 2013

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach informuje,

że na konto FUNDACJI ANDRZEJA S. PIECUCHA ,, POWIATOWE DZIECI"

wpłynęły środki finansowe, które są sumą wpłat od podatników, którzy

w swoim zeznaniu za 2012 rok wpisali dyspozycję przekazania swojego 1%

podatku na rzecz Przedszkola nr 13 w Tarnowskich Górach.

W porozumieniu z Dyrekcją ZSP nr 3 i w/w Fundacją środkami będzie

dysponowała Rada Rodziców Przedszkola nr 13. W/w kwota zostanie

przeznaczona na zakup zabawek, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych

i sprzętu multimedialnego. Zakupione sprzęty będą służyły dzieciom

uczęszczającym do Przedszkola nr 13 w ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach.

08:35, przedszkole13 , Informacje
Link Dodaj komentarz »