czwartek, 07 lutego 2008

W styczniu przedszkole otrzymało

Europejską Odznakę Jakości eTwinning

za polsko - słowacki projekt

Lepsie sa spoznavajme

10:10, przedszkole13 , NASZE SUKCESY
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 lipca 2007
OSIAGNIĘCIA PRZEDSZKOLA W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE ETWINNING

W maju 2007 roku zgłosiliśmy  projek współpracy

polsko - slowackiej do konkursu  Nasz Projekt eTwinning 2007.

W konkursie wzięły udzial szkoły i przedszkola z całej Polski.

Cele konkursu:

a. umiejętność pracy w zespole, współpracy z innym zespołem,

    dzielenie zainteresowań i rozwijanie wzajemnego zrozumienia,

    łączenie przedmiotowych treści wynikających w programów

    nauczania z tematem realizowanego projektu eTwinning,

b. umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,

c. rozwijanie różnych kompetencji: językowych, interkulturowych,

   przedmiotowych, technicznych,

d. rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych

    kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych,

    akceptacja różnorodności kulturowej,

e. poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy

    otwarcia i tolerancji wobec innych kultur,

f.  zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku

    obcym – języku współpracy w ramach zarejestrowanego

    partnerstwa,

g. stosowanie sprzętu komputerowego i innych urządzeń

   technicznych jako narzędzi edukacji zarówno w kontaktach

   ze szkołą partnerską, ak i podczas zajęć szkolnych,

h. rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych

   u wszystkich nauczycieli.

Kryteria oceny projektów eTwinning:

  • innowacyjność i kreatywność projektu,
  • jakość wspólnie wypracowanych zasobów,
  • korzyści dla uczestników z każdej partnerskiej szkoły,
  • europejski wymiar projektu,
  • integracja projektu z programem nauczania,
  • sposób komunikacji i współpracy ze szkołą partnerską,
  • trwałość projektu i możliwość przenoszenia go do innej szkoły,
  • korzystanie z nowoczesnych technologii dostępnych w szkole.

Nasz projekt Lepsie sa spoznavajme otrzymał II miejsce

Przyznane nagrody to:

Certyfikat eTwinning 2007    

     Nagroda pieniężna przyznana przez Ministerstwo

Spraw Wewnetrznych i Administracji

      List Gratulacyjny Dyrektora Programu

Uczenie sie przez całe życie Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji dla koordynatora projektu

Otrzymaliśmy również nagrody rzeczowe przyznane przez

Narodowe Biuro Akcji eTwinning – kamerka internetowa,

mikrofon, pamięć przenośna (pendrive) 1 GB, mysz bezprzewodowa; 

MKS – oprogramowanie antywirusowe;

ProgMan – pakiet oprogramowania Ewidencja Dzieci i Dyplomy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 14.06.2007r.

      

      

      

      


17:26, przedszkole13 , NASZE SUKCESY
Link Dodaj komentarz »