wtorek, 12 grudnia 2006
Odznaka za partnerstwo
środa, 23 sierpnia 2006

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Projekt multimedialny jako wprowadzenie do nauki obsługi komputera oraz poznania innych kultur

Projekt jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Językiem komunikacji jest polski i słowacki.

Głównym założeniem projektu jest przekazywanie informacji przez dzieci przy współpracy z nauczycielami kolegom z partnerskiego przedszkola za pomocą internetu.

Wspólnie piszemy krótkie teksty, szukamy podobieństw i różnic związanych z rodziną, przedszkolem, kulturą. Dzieci uczestnicząc w projekcie poznają warunki życia w innych krajach Europy.

Projekt umożliwia nauczycielom zdobycie nowych doświadczeń, poznanie metod i stylu nauczania w systemie edukacji Polski i Słowacji. Naszą współpracę rozpoczęliśmy w 1.04 2006 roku a zakończymy ją 30. 04. 2007 roku.

Placówki partnerskie

Nazwa szkoły: Przedszkole Nr 13 - Polska

Koordynator projektu: Katarzyna Szwajnoch

Nazwa szkoły partnerskiej:

Zakladna skola1-4.4.r.s materskou skolou,

Cimhova – Słowacja

Nauczyciel: mgr Olga Nowakova

Technika

Power Point, obrazki, rysunki, poczta elektroniczna

Efekt

1.Używanie narzędzi multimedialnych do

  

   komunikacji między partnerami.

2.Płyta CD zawierająca

-  korespondencję przesyłana e – mailem,

-  zbiór tradycji obydwu krajów,

-  galerię zdjęć dzieci , przedszkola, uroczystości 

   okolicznościowych, wycieczek itp.

-  zeskanowane prace plastyczne dzieci.

                                        

Metodologia

1.   Uzgodnienie z dziećmi obydwu grup co chcemy

     pokazać i czym się podzielić

     z naszymi partnerami.

2.  Realizowanie założeń wspólnie ustalonego

    planu działań ( tworzenie wiadomości tekstowych,

    używanie poczty elektronicznej,

    aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej,skanera).

    Wymiana efektów pracy miedzy partnerami.

3.  Dzieci odbierają pocztę elektroniczną,

    czytają wiadomości,  rozmawiają o swoich

    spostrzeżeniach dotyczących życia 

    kolegów z innego kraju, odpowiadają na listy.